Kulturskolen Viborgs Bestyrelse

Formand og forældrerepræsentant - Karen Yde Tang

Næstfomand og forældrerepræsentant - Henrik Hansen

Forældrerepræsentant - Rikke Johansen Smidt

Medarbejderrepræsentant - Pavlina Salehi

Medarbejderrepræsentant - Lis Jørgensen

Medarbejderrepræsentant - Torben Laier

Udpeget af Viborg Kommune - Katrine Fusager Rohde

Skoleleder - Brian Albæk Jensen

 

Elevrepræsentant - Jens Anton Christensen

Elevrepræsentant - Asger Klinkby Jørgensen 

Kulturskoleleder - Lene Rikke Bresson. Kulturskolelederen er sekretær for bestyrelsen