Stabsleder 25 timer/uge

1. Baggrund og fakta om stillingen

Kulturskolen Viborgs mission er at give borgerne i Viborg Kommune glæden ved at skabe, udøve og opleve kunst og kultur. Vi ønsker at være kendte for kvalitet og nytænkning – både fagligt og pædagogisk – og tiltrække anerkendte kunstnere og kulturpædagoger fra ind- og udland.

Med afsæt i en klar og ambitiøs strategi er Kulturskolen Viborg i gang med en omstillingsproces, som består af to overordnede faser. I første fase – "Fra musikskole til kulturskole" – samles de fem fagskoler i én sammenhængende enhed, der er integreret i kommunen. I anden fase – "En åben kulturskole for bredden og talenterne" – styrkes talentarbejdet selvstændigt og som fundament for den generelle faglige og pædagogiske udvikling.

Som en vigtig del af strategien er der oprettet en ny stilling som stabsleder, der får det samlede ledelsesmæssige ansvar for drift og udvikling af de to stabsfunktioner MSA (markedsføring, service og administration) og TPM (talent-, projekt- og metodeudvikling) inden for rammerne af Kulturskolen Viborgs strategi.

2. Ansvarsområde, organisering og referenceforhold

Med reference til kulturskolelederen og som medlem af Kulturskolens lederteam er stabslederen ansvarlig for de to stabe, der skal sikre en effektiv drift og service af Kulturskolen samt være ansvarlig for udvikling og koordinering af talentprogrammer samt initiering og styring af udviklingsprojekter.

Stabslederen skal overordnet set sikre, at de to stabe drives og udvikles inden for rammerne af Kulturskolens strategi, samt at administrationen sker i overensstemmelse med Musikskoleloven og kommunens strategier på børne-, unge- og kulturområdet.

Det er afgørende, at stabslederen ser sig selv som en del af Kulturskolens ledelse og med dette udgangspunkt driver og udvikler de to stabsfunktioner som en del af Kulturskolen.

Links:

3. Væsentlige opgaver og udfordringer

Stabslederens vigtigste opgaver er:

 • Sikre en effektiv administration
 • Være garant for, at der ydes en god service over for elever, lærere, koordinatorer og ledere
 • Administrere og udvikle talentprogrammer
 • Daglig ledelse af medarbejdere i administrationen
 • Fundraising
 • Projektstyring
 • Opbygning og drift af en struktureret markedsføring af Kulturskolen

Som medlem af Kulturskolens lederteam bidrager stabslederen til:

 • Opfølgning på og justering af Kulturskolen Viborgs strategi
 • Udarbejdelse af og opfølgning på budgetter
 • Indarbejdelse og fastholdelse af målstyring og løbende forbedringer
 • Kollegial sparring

Endvidere er stabslederen medlem af Lederforum i Viborg Kommune samt medlem af koordinationsudvalget for MGK MidtVest.

4. God ledelse i Viborg Kommune - forventning til ledere af medarbejdere

Viborg Kommune er en værdiledet organisation. Der er en grundlæggende tro på, at vi opnår de bedste resultater, når den enkelte kan træffe selvstændige beslutninger, som er styret af de politisk vedtagne mål og de grundlæggende værdier, så den ansatte kan benytte sin viden og sin sunde fornuft.

Det betyder, at en leder i Viborg Kommune

 • lever op til de personalepolitiske værdier:
  • mangfoldighed
  • ordentlighed
  • dygtighed
  • mod
 • er værdibærer og rollemodel for hele organisationen
 • fremmer en lederadfærd og en kultur, der afspejler ledelses- og værdigrundlaget
 • ser det som et mål at skabe en attraktiv arbejdsplads med udgangspunkt i den værdibaserede personalepolitik og et godt samarbejde ud fra MEDaftalen

I Viborg Kommune er der et sammenhængende ledelsessystem, hvor alle er fortrolige med egen rolle og funktion samt samspillet med øvrige ledere i ledelseskæden.

Det handler om at spille hinanden gode.

5. Kvalifikationer og kompetencer - personprofil

Med udgangspunkt i de personalepolitiske værdier og de overordnede forventninger til god ledelse i Viborg Kommune er der følgende specifikke forventninger til de faglige, ledelsesmæssige og personlige kvalifikationer og kompetencer.

Fagligt og ledelsesmæssigt:

 • Erfaring med talentudvikling og koordinering af MGK
 • Erfaring med og interesse for systemer som SpeedAdm og økonomisystemet Prisme
 • Erfaring med fundraising
 • Interesse for / erfaring med ledelse af administrative medarbejdere og frivillige
 • Interesse for / erfaring med markedsføring og salg, gerne over for Kulturskolen Viborgs målgrupper
 • Har sans for godt købmandsskab (vedvarende at skabe mere for mindre med fokus på trivsel, kvalitet og effektivitet)
 • Formår at effektivisere driften og samtidig skabe rum for udvikling
 • Kommunikerer klart og tydeligt
 • Bidrager positivt til samarbejdet i et lederteam
 • Har en musisk baggrund
 • Har et stort kunstnerisk netværk

Personligt:

 • Passioneret
 • Udadvendt
 • Tillidsvækkende og -skabende
 • Formår at afslutte igangsatte projekter og opgaver
 • Bevarer roen under pres
 • God gennemslagskraft med respekt for det enkelte menneske
 • Struktureret

6. Tidsplan for ansættelsesprocessen

Ansøgningsfrist: mandag den 23. april 2018, kl. 12:00

Send din ansøgning på mail til leri@viborg.dk

Første samtalerunde: tirsdag den 16. maj 2018

Alle kandidater, som går videre til anden samtale, får udarbejdet en personanalyse af en HR-konsulent fra Viborg Kommune.

Anden samtalerunde: tirsdag den 28. maj 2018

Tiltrædelse: mandag den 1. august 2018

7. Yderligere information

Har du behov for yderligere information, kan du kontakte Kulturskoleleder Lene Rikke Bresson på telefon 5149 0917 eller mail leri@viborg.dk

Sidst opdateret: 10.04.2018