Billedkunst & Design

Sæson 2018/19 Billedkunst & Design.
Lektionslængde: Antal uger: Pris for hele sæsonen inkl. gebyr:
Børnehold 120 min. 26 1800 kr. + materiale omk. 320 kr.
Ungdomshold 180 min. 26 2700 kr. + materiale omk. 320 kr.
Voksenhold 120 min. 26 3400 kr. + materiale omk. 320 kr.
Ler og Skulptur 150 min. 21 3400 kr. + materiale omk. 320 kr.

Croquis

120 min. 26 2600 kr.
Talent og BGK 2 * 180 min. 32 6600 kr. + materiale omk. 600 kr. (5 rater)
Familiehold 90 min. 26 1350 kr. + materiale omk. 320 kr. pr. person
Solo undervisning 60 min. Aftales 420 kr.
Textil & Design 150 min. 32 1825 kr. + materiale omk. 320 kr.
Smykke Design 120 min. 26 1800 kr. + materiale omk. 320 kr.

Alle priserne opkræves i 4 rater og er inklusiv et adm. gebyr på 150 kr.

Indbetalings oplysninger udsendes digitalt af kommunen. Enten via E-boks, PBS eller direkte til din Netbank, afhængig af dine valg.

Sidste rettidige betalingsdag er påtrykt de enkelte indbetalings oplysninger.
Betaling efter sidste rettidige betalingsdag medfører krav om indbetaling af morarenter efter gældende lovgivning.

Ved udsendelse af rykkerskrivelse på løber der et gebyr på 250 kr.

Regler for udmeldelse fra Kulturskolen, Billedkunst & Design

Som udgangspunkt er tilmelding bindende og gældende for hele sæsonen. Det er dog muligt at udmelde sig ved årsskifte. Besked herom skal gives skriftligt til Kulturskolens kontor på kulturskolen@viborg.dk inden 30. november 2018, hvorefter undervisningen ophører pr.1. januar 2019.

Betaling ophører efter 2. rate. Det er ikke muligt at udmelde sig på andre tider af året.

For nye elever gælder, at de har prøvetid i begyndelsen af undervisningsåret.

Dersom en ny elev ikke ønsker at fortsætte, skal besked om udmeldelse finde sted inden 4. undervisningsgang og gives skriftligt til kontoret på ovenstående mail adresse. Ved en sådan udmeldelse skal alene første rate betales.  

Ved framelding efter at undervisningstidspunkt er udsendt og inden undervisningen er påbegyndt opkræves administrationsgebyr på 150 kr.

Afbud - aflysning af undervisning:

Elevers forsømte timer erstattes ikke.

Ved lærerfravær gives afbud til eleverne via sms eller mail. Timer, der aflyses pga. lærerfravær, forsøges erstattet i forlængelse af sæsonen (i december eller i april/maj).

Fotografering og video:

Kulturskolen Viborg ønsker at have mulighed for at vise foto og video taget i undervisningssituationer, koncerter mv. til Kulturskolen’s markedsføring, brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmesider, sociale medier og andre kommunikationsplatforme. Ved tilmelding til Kulturskolen Viborg giver jeg tilladelse til, at Kulturskolen Viborg kan tage situationsbilleder af mit barn/mig selv som elev på Kulturskolen.

Kørsel:

Med tilmeldingen giver jeg samtidig tilladelse til at mit barn må transporteres i lærernes og forældrenes biler i forbindelse med koncerter og andre kulturskoleaktiviteter.

Sidst opdateret: 04.05.2018