Regler for udmeldelse

Regler for udmeldelse fra Kulturskolen, musik.

Som udgangspunkt er tilmelding bindende og gældende for hele sæsonen. Det er dog muligt at udmelde sig fra helårlige undervisningsforløb fra og med uge 7, 2019. Besked herom skal gives skriftligt til Kulturskolens kontor på kulturskolen@viborg.dk inden 31. december 2018, hvorefter undervisningen ophører ved udgangen af uge 6, 2019.

Betaling ophører efter 3. rate. Det er ikke muligt at udmelde sig på andre tider af året.

For nye elever gælder, at de har prøvetid i begyndelsen af undervisningsåret. Besked om udmeldelse af nye elever skal finde sted senest inden 5. undervisningsgang og gives skriftligt til kontoret på ovenstående mail adresse. Ved en sådan udmeldelse vil de første to rater for soloelever henholdsvis den første rate for kor og orkestre skulle betales.   

Ved framelding efter at undervisningstidspunkt er udsendt og inden undervisningen er påbegyndt opkræves administrationsgebyr på 150 kr.