Søskenderabat / Flerfagsrabat

(Kun for elever under 25 år)

Der ydes 10% rabat på billigste fag, hvis 2 eller flere elever fra samme husstand er elever på musikskolen (værge/betaler skal være samme person for alle elever og rabatten gælder fra barn nr. 2 og fremad).

Rabat efter samme regler ydes også, hvis man er elev på flere instrumenter. (søskende og flerfagsrabat kan ikke kombineres)

Rabatten ydes kun på instrumental- eller sangundervisning.

Et eks. på søskenderabat:

Søskende 1 går til 30 min. solo, hvor prisen er 5800 kr. for hele sæsonen. (eksklusiv adm. gebyr på 150 kr.) Søskende 1 opnår ikke søskenderabat.

Søskende 2 går til 25. min. solo, hvor prisen er 4800 kr. for hele sæsonen. (eksklusiv adm. gebyr på 150 kr.)

Rabat ydes på 10% af 4800 kr. = 480,00 kr., som fordeles pr. rate i de måneder, hvor begge elever går på Kulturskolens musikafdeling.