Tilbagebetaling

Timer, der aflyses på grund af lærerfravær vil enten blive erstattet, eller der vil ske en tilbagebetaling af for meget betalt kontingent.

Regler for aflysning og tilbagebetaling af undervisning.

Undervisning, som aflyses på grund af lærerfravær, vil så vidt muligt blive erstattet og efterlæst på andet tidspunkt, eller der vil ske en tilbagebetaling af kontingent. Tilbagebetaling finder sted, hvis eleven har haft færre end 33 lektioner ud af de planlagte 36 lektioner. For hold med kortere sæson vil der ske tilbagebetaling, hvis der er flere end 2 aflysninger, hvorefter 3. og evt. flere aflyste lektioner vil blive erstattet. Undervisning som aflyses af eleven erstattes ikke.

I løbet af undervisningsåret kan sammenspil, fællestime, projekter og elevkoncerter indgå som undervisning og træde i stedet for soloundervisning efter aftale med eleverne. I disse tilfælde er der således ikke tale om aflysning af undervisning. 

Tilbagebetaling finder sted ved undervisningsårets slutning og beløb på under 100 kr. tilbagebetales ikke.