Scenekunst

Sæson 2018/19 Scenekunst
Hold  Undervisningslængde: Antal uger: Pris for hele sæsonen inc. gebyr:
Hold 60 min. 36 uger 1875 kr.
Hold 90 min. 36 uger 2800 kr.
Hold 120 min. 36 uger 3750 kr.
Hold 7. klasse 120 min. 16 uger 1675 kr.
SGK 36 uger 6600 kr.

Alle priserne opkræves i 5 rater og er inklusiv et adm. gebyr på 150 kr.

Priserne er eksklusive forplejning, transport og lejrtur.

Indbetalings oplysninger udsendes digitalt af kommunen. Enten via E-boks, PBS eller direkte til din Netbank, afhængig af dine valg.

Sidste rettidige betalingsdag er påtrykt de enkelte indbetalings oplysninger.
Betaling efter sidste rettidige betalingsdag medfører krav om indbetaling af morarenter efter gældende lovgivning.

Ved udsendelse af rykkerskrivelse på løber der et gebyr på 250 kr.

Regler for udmeldelse fra Kulturskolen, Scenekunst

Som udgangspunkt er tilmelding bindende og gældende for hele sæsonen. Det er dog muligt at udmelde sig ved årsskifte. Besked herom skal gives skriftligt til Kulturskolens kontor på kulturskolen@viborg.dk inden 31. december 2018, hvorefter undervisningen ophører ved udgangen af uge 6, 2019.

Betaling ophører efter 3. rate. Det er ikke muligt at udmelde sig på andre tider af året.

For nye elever gælder, at de har prøvetid i begyndelsen af undervisningsåret.

Dersom en ny elev ikke ønsker at fortsætte, skal besked om udmeldelse finde sted inden 5. undervisningsgang og gives skriftligt til kontoret på ovenstående mail adresse. Ved en sådan udmeldelse skal alene første rate betales.  

Ved framelding efter at undervisningstidspunkt er udsendt og inden undervisningen er påbegyndt opkræves administrationsgebyr på 150 kr.

Afbud - aflysning af undervisning:

Elevers forsømte timer erstattes ikke.

Ved lærerfravær gives afbud til eleverne via sms eller mail. Timer, der aflyses pga. lærerfravær, forsøges erstattet i forlængelse af sæsonen (i december eller i april/maj).

Fotografering og video:

Kulturskolen Viborg ønsker at have mulighed for at vise foto og video taget i undervisningssituationer, koncerter mv. til Kulturskolen’s markedsføring, brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmesider, sociale medier og andre kommunikationsplatforme. Ved tilmelding til Kulturskolen Viborg giver jeg tilladelse til, at Kulturskolen Viborg kan tage situationsbilleder af mit barn/mig selv som elev på Kulturskolen.

Kørsel:

Med tilmeldingen giver jeg samtidig tilladelse til at mit barn må transporteres i lærernes og forældrenes biler i forbindelse med koncerter og andre kulturskoleaktiviteter.

Sidst opdateret: 04.05.2018