Musik

Regler for udmeldelse for musikskolen.

Som udgangspunkt er tilmelding bindende og gældende for hele sæsonen. Det er dog muligt at udmelde sig fra helårlige undervisningsforløb ved årsskiftet, og besked herom skal gives skriftligt til Kulturskolens kontor på kulturskolen@viborg.dk inden udgangen af november, hvorefter undervisningen ophører pr. 1. januar. Det er ikke muligt at udmelde sig på andre tider af året.

For nye elever gælder, at de har prøvetid i begyndelsen af undervisningsåret. Besked om udmeldelse af nye elever skal finde sted senest inden 5. undervisningsgang og gives skriftligt til kontoret på ovenstående mail adresse.

Ved framelding efter at undervisningstidspunkt er udsendt, inden undervisningen er påbegyndt opkræves administrationsgebyr på 150 kr.