Scenekunst

Regler for udmeldelse Scenekunst:

Som udgangspunkt er tilmelding bindende og gældende for hele sæsonen. Det er dog muligt at udmelde sig ved årsskiftet og besked herom skal gives skriftligt til Kulturskolens kontor på kulturskolen@viborg.dk inden slutningen af november, hvorefter undervisningen ophører pr 1. januar. Det er ikke muligt at udmelde sig på andre tider af året.

Det er ikke muligt at udmelde sig fra valgfag.

For nye elever gælder, at de har prøvetid svarende til første rates betaling. Besked om udmeldelse af nye elever skal senest inden 4. undervisningsgang gives skriftligt til kontoret på ovenstående mail adresse.

Ved framelding efter at undervisningstidspunkt er udsendt, inden undervisningen er påbegyndt opkræves administrationsgebyr på 150 kr.