BGK og Talent

Talenthold og BGK

Undervisningsstruktur:

OPLÆG, ARBEJDSRO, UD AF HUSET, ARBEJDSRO, VÆRK- GENNEMGANG  OG UDSTILLING/FORMIDLING

Tegning/grafik 5 uger

Foto/video 5 uger

Designforløb 2  uger

Maleri/collage:5 uger

Arkitektur 3 uger

Skulptur/Byrum 5 uger

Tekst og kunst/kunst og tekst 2 uger

Kunsthistorie og samtidskunst flettes ind i undervisningsforløbene

 

Der kan forekomme udgifter til materialer og forplejning på studieture samt udgifter ved deltagelse på studierejser.

Man kan normalt være tilknyttet Talent Billedkunst og design i 3 år.