Priser og betingelser på Billedkunstskolen

Sæson 2017/18

Der er undervisning fra uge 36 - 48 og uge 2 - 17. BGK og Talent undervises fra uge 36-50 og uge 2-21.

Børnehold/ Game Design:

Det koster 1.710 kr. inkl. et administrationsgebyr på 150 kr. for 26 uger fordelt på 4 rater.

Der opkræves 300 kr. for materiale udgifter fordelt på 4 rater.

 

Ungdomshold:

Det koster 3.000 kr. inkl. et administrationsgebyr på 150 kr. for 32 uger fordelt på 4 rater.

Der opkræves 300 kr. for materiale udgifter fordelt på 4 rater.

 

Talent/BGK:

Det koster 6400 kr. inkl. et administrationsgebyr på 150 kr. for 32 uger fordelt på 8 rater.

Der opkræves 600 kr. for materialer udgifter fordelt på 8 rater.

 

Voksenhold:

Ler og skulptur: Det koster 4062 kr. inkl. administrationsgebyr på 150 kr. for hele perioden i alt 52 undervisningstimer fordelt på 4 rater.

Da der arbejdes lidt længere på dette hold, (2,5 t pr gang) aftales 5 mandage uden undervisning, hvor man kan arbejde selvstændigt i undervisningslokalet.

Der må påregnes udgifter til materialer og model.

Øvrige voksenhold: Det koster 3250 kr. inkl. Administrationsgebyr for 26 uger x 2 t. fordelt på 4 rater.

Der opkræves 300 kr. for materiale udgifter fordelt på 4 rater.

 

Familiehold:

Det koster 1280 kr. pr. deltager for 26 ugers undervisning fordelt på 4 rater. Det er inkl. et adm. gebyr på 150 kr.

Der opkræves 300 kr. for materiale udgifter fordelt på 4 rater.

 

Solo undervisning:

Det koster 400 kr. for 60 min.

Indbetalings oplysninger udsendes digitalt af kommunen (Via E-boks, PBS eller direkte til din Netbank, afhængig af dine valg). Sidste rettidige betalingsdag er påtrykt de enkelte indbetalings oplysninger.
Betaling efter sidste rettidige betalingsdag medfører krav om indbetaling af morarenter efter gældende lovgivning. Ved udsendelse af rykkerskrivelse påløber der et gebyr på 250 kr.

 

Regler for udmeldelse:

Som udgangspunkt er tilmelding bindende og gældende for hele sæsonen. Det er dog muligt at udmelde sig ved årsskiftet og besked herom skal gives skriftligt til Kulturskolens kontor på kulturskolen@viborg.dk inden slutningen af november, hvorefter undervisningen ophører pr 1. januar. Det er ikke muligt at udmelde sig på andre tider af året.

For nye elever gælder, at de har prøvetid svarende til første rates betaling. Besked om udmeldelse af nye elever skal senest inden 4. undervisningsgang gives skriftligt til kontoret på ovenstående mail adresse.

Ved framelding efter at undervisningstidspunkt er udsendt, inden undervisningen er påbegyndt opkræves administrationsgebyr på 150 kr.

Afbud - aflysning af undervisning:
Elevers forsømte timer erstattes ikke.
Ved lærerfravær gives afbud til eleverne via sms eller mail. Timer, der aflyses pga. lærerfravær, forsøges erstattet i forlængelse af sæsonen (i december eller i april).

Fotografering:
Kulturskolen Viborg ønsker at have muligheder for at vise situationsbilleder og –videoer af eleverne på Kulturskolen Viborgs hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier som Facebook.
Kulturskolen Viborg tager naturligvis ikke uønskede fotos, krænkende fotos eller fotos, der indeholder følsomme oplysninger om eleverne.
Situationsbilleder eller -videoer viser eleverne i undervisningen, under koncerter eller andet, hvor eleven som hovedregel er sammen med andre.
Portrætfotos eller -video er nærbilleder af den enkelte elev, og her hentes der altid personlig tilladelse hos forældrene.
Ved min tilmelding til Kulturskolen Viborg giver jeg tilladelse til at Kulturskolen Viborg tager situationsbilleder af mit barn/mig selv som elev på Kulturskolen.

Sidst opdateret: 08.11.2017