Priser og betingelser på Forfatterskolen

Priser og betingelser på Forfatterskolen

Sæson 2017/18.

Betaling:
Forfatterskolen for børn og unge koster 1750 kr. for 32 gange fordelt på 4 rater.

Voksen forfatterhold koster 3250 kr. for hele sæsonen

Solo hold koster 400 kr. for 60 min. – antal undervisningsgange aftales individuelt.

Indbetalingsoplysninger udsendes digitalt af kommunen (Via E-boks, PBS eller direkte til din Netbank, afhængig af dine valg). Sidste rettidige betalingsdag er påtrykt de enkelte indbetalingsoplysninger.
Betaling efter sidste rettidige betalingsdag medfører krav om indbetaling af morarenter efter gældende lovgivning. Ved udsendelse af rykkerskrivelse påløber et gebyr på 250 kr.

Regler for udmeldelse:
Som udgangspunkt er tilmelding bindende og gældende for hele sæsonen. Det er dog muligt at udmelde sig ved årsskiftet og besked herom skal gives skriftligt til Kulturskolens kontor på kulturskolen@viborg.dk inden slutningen af november, hvorefter undervisningen ophører pr 1. januar. Det er ikke muligt at udmelde sig på andre tider af året.

For nye elever gælder, at de har prøvetid svarende til første rates betaling. Besked om udmeldelse af nye elever skal senest inden 4. undervisningsgang gives skriftligt til kontoret på ovenstående mail adresse.

Ved framelding efter at undervisningstidspunkt er udsendt, inden undervisningen er påbegyndt opkræves administrationsgebyr på 150 kr.

Afbud - aflysning af undervisning:
Elevers forsømte timer erstattes ikke.
Ved lærerfravær gives afbud til eleverne via sms eller mail. Timer, der aflyses pga. lærerfravær, forsøges erstattet i forlængelse af sæsonen (i december eller i april).

Fotografering:
Kulturskolen Viborg ønsker at have muligheder for at vise situationsbilleder og –videoer af eleverne på Viborg Kulturskoles hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier som Facebook.
Kulturskolen Viborg tager naturligvis ikke uønskede fotos, krænkende fotos eller fotos, der indeholder følsomme oplysninger om eleverne.
Situationsbilleder eller -videoer viser eleverne i undervisningen, under koncerter eller andet, hvor eleven som hovedregel er sammen med andre.
Ved portrætfotos eller -video er der tale om nærbilleder og her hentes der altid personlig tilladelse hos forældrene.
Ved tilmelding til Kulturskolen Viborg gives der tilladelse til at Kulturskolen Viborg tager situationsbilleder af dit barn/dig selv som elev på Kulturskolen.

Sidst opdateret: 19.08.2017