Priser og betingelser på Scenekunstskolen

Sæson 2017/18.

Se priserne for de enkelte hold herunder:

Dramaskolens priser
Hold Pris for hele sæsonen
Børneteaterhold 2400 kr. fordelt på 4 rater
Svalehalerne, 7. klasse 1200 kr. fordelt på 2 rater
Teaterhold for voksne 1700 kr. fordelt på 2 rater
Valgfag pr. halvår 1200 kr. fordelt på 2 rater
SGK 6400 kr. fordelt på 8 rater

Priserne er eksklusiv adm. gebyr på 150 kr.

Indbetalings oplysninger udsendes digitalt af kommunen (Via E-boks, PBS eller direkte til din Netbank, afhængig af dine valg). Sidste rettidige betalingsdag er påtrykt de enkelte indbetalings oplysninger.
Betaling efter sidste rettidige betalingsdag medfører krav om indbetaling af morarenter efter gældende lovgivning. Ved udsendelse af rykkerskrivelse på løber der et gebyr på 250 kr.

Regler for udmeldelse:
Udmeldelse skal altid ske skriftligt til Kulturskolen Viborg: kulturskolen@viborg.dk Udmeldelse sker ud fra disse regler:

Nye elever har en prøvegang:
Ønsker du ikke at fortsætte, skal du inden 2. undervisningsgang sende en mail til kulturskolen@viborg.dk. Ved framelding efter at undervisningstidspunktet er sendt ud, opkræves administrationsgebyret på 150 kr.
Ved framelding på hold, hvor tidspunktet er kendt ved tilmelding, opkræves administrationsgebyret i alle tilfælde.

Udmelding resten af året:
Inden 1. december kan du nå at udmelde dig fra undervisningen, som starter i uge 2. Herefter er tilmeldingen bindende resten af året.

Valgfag:

Tilmelding til valgfag er bindende.

Afbud - aflysning af undervisning:
Elevers forsømte timer erstattes ikke.
Ved lærerfravær gives afbud til eleverne via sms eller mail. Timer, der aflyses pga. lærerfravær, forsøges erstattet i forlængelse af sæsonen (i december eller i april).

Fotografering:
Kulturskolen Viborg ønsker at have muligheder for at vise situationsbilleder og –videoer af eleverne på Kulturskolen Viborgs hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier som Facebook.
Kulturskolen Viborg tager naturligvis ikke uønskede fotos, krænkende fotos eller fotos, der indeholder følsomme oplysninger om eleverne.
Situationsbilleder eller -videoer viser eleverne i undervisningen, under koncerter eller andet, hvor eleven som hovedregel er sammen med andre.
Portrætfotos eller -video er nærbilleder af den enkelte elev, og her hentes der altid personlig tilladelse hos forældrene.
Ved min tilmelding til Kulturskolen Viborg giver jeg tilladelse til, at Kulturskolen Viborg tager situationsbilleder af mit barn/mig selv som elev på Kulturskolen.

Sidst opdateret: 16.11.2017