Priser og betingelser på Textil & Design skolen

Sæson 2017/18.

Betaling Textil & Design og Smykkedesign.

Det koster 1750 kr. inkl. adm. gebyr på 150 kr. for et helt år fordelt på 4 rater.

Der opkræves 300 kr. for materiale udgifter fordelt på 4 rater.

Indbetalingsoplysninger udsendes digitalt af kommunen (Via E-boks, PBS eller direkte til din Netbank, afhængig af dine valg). Sidste rettidige betalingsdag er påtrykt de enkelte indbetalingsoplysninger.
Betaling efter sidste rettidige betalingsdag medfører krav om indbetaling af morarenter efter gældende lovgivning. Ved udsendelse af rykkerskrivelse påløber der et gebyr på 250 kr.

Regler for udmeldelse:

Som udgangspunkt er tilmelding bindende og gældende for hele sæsonen. Det er dog muligt at udmelde sig ved årsskiftet og besked herom skal gives skriftligt til Kulturskolens kontor på kulturskolen@viborg.dk inden slutningen af november, hvorefter undervisningen ophører pr 1. januar. Det er ikke muligt at udmelde sig på andre tider af året.

For nye elever gælder, at de har prøvetid svarende til første rates betaling. Besked om udmeldelse af nye elever skal senest inden 4. undervisningsgang gives skriftligt til kontoret på ovenstående mail adresse.

Ved framelding efter at undervisningstidspunkt er udsendt, inden undervisningen er påbegyndt opkræves administrationsgebyr på 150 kr.

Afbud - aflysning af undervisning:
Elevers forsømte timer erstattes ikke.
Ved lærerfravær gives afbud til eleverne via sms eller mail. Timer, der aflyses pga. lærerfravær, forsøges erstattet i forlængelse af sæsonen (i december eller i april).

Fotografering:
Kulturskolen Viborg ønsker at have muligheder for at vise situationsbilleder og –videoer af eleverne på Kulturskolen Viborgs hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier som Facebook.
Kulturskolen Viborg tager naturligvis ikke uønskede fotos, krænkende fotos eller fotos, der indeholder følsomme oplysninger om eleverne.
Situationsbilleder eller -videoer viser eleverne i undervisningen, under koncerter eller andet, hvor eleven som hovedregel er sammen med andre.
Portrætfotos eller -video er nærbilleder af den enkelte elev, og her hentes der altid personlig tilladelse hos forældrene.

Ved tilmelding til Kulturskolen Viborg giver jeg tilladelse til at Kulturskolen Viborg tager situationsbilleder af mit barn/mig selv som elev på Kulturskolen.

Sidst opdateret: 12.08.2017